image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1 image1

21.09.2014 - XXV Niedziela Zwykła ROK A

Mt 20, 1-16a

Czy zdziwił Cię Gospodarz z dzisiejszej Ewangelii i Jego sposób wynagradzania za pracę w Winnicy? To nasz Bóg, który hojnie obdarowuje swoich robotników denarem. Każdemu bez wyjątku obiecał denara i po pracy w swojej Winnicy - w Królestwie Bożym denara daje. 
Denar to zbawienie, które Pan obiecał każdemu człowiekowi. To jest dar niewymierny, nie dający się przeliczyć na jakiekolwiek pieniądze. 
A przypowieść pokazuje, że my Jego robotnicy, których zaprosił do swojego Królestwa potrafimy się jeszcze o tego denara wykłócać, potrafimy mieć pretensje o to że Bóg pragnie zbawienia wszystkich ludzi. (a przecież: "On nie chce śmierci grzesznika, lecz aby się szczerze nawrócił i miał życie").

Czytaj więcej: 21.09.2014 - XXV Niedziela Zwykła ROK A

14.09.2014 - ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ - J 3,13-17
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

Jezus powiedział do Nikodema: Nikt nie wstąpił do nieba, oprócz Tego, który z nieba zstąpił - Syna Człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.

15.06.2014 - Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

Trójca ŚwiętaJ 3,16-18

 

Jezus powiedział do Nikodema: Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego

08.06.2014 - Niedziela Zesłania Ducha Świętego ROK A

JEZUS DAJE DUCHA ŚWIĘTEGO   J 20, 19-23

Ewangelia na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, Święto Pięćdziesiątnicy, czy potocznie nazywane Zielonymi Świątkami jest opisem bardzo ważnych wydarzeń. Z treści Ewangelii dowiadujemy się o chronologii wydarzeń, które były zapowiedzią czegoś więcej.

Na początku jest mowa o Zmartwychwstaniu, następnie Jezus przychodzi do zalęknionych uczniów, którzy zamknęli drzwi z obawy o swoją przyszłość - jak będzie bez Pana. Nie pytając się  Apostołów Jezus postanawia przyjść i staje pośrodku nich. Napełnia ich pokojem, mówiąc:  Pokój wam!

Czytaj więcej: 08.06.2014 - Niedziela Zesłania Ducha Świętego ROK A

01.06.2014 - Wniebowstąpienie Pańskie

Mt 28,16-20

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody…”

„A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.”

Dzisiaj Pan Jezus powierza uczniom, czyli nam wszystkim- swoim wyznawcom, wierzącym, bardzo ważne zadanie głoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu. To jest również wyzwanie dla mnie- młodego człowieka, który na co dzień boryka się z różnymi rozterkami, sprawami…

Czytaj więcej: 01.06.2014 - Wniebowstąpienie Pańskie

25.05.2014 - VI Niedziela Wielkanocy ROK A

 J 14,15-21

„Nie zostawię was sierotami: Przyjdę do was.”

Tekst dzisiejszej Ewangelii napawa nadzieją, że Pan nas nigdy nie opuści i do nas wróci. Jezus zwraca się do uczniów- do tych, których powołał i którym się objawił. Jest to dla nich bardzo wielkie wyróżnienie, a zarazem ogromna odpowiedzialność i obowiązek świadczenia o tym, czego dostąpili.

 

 

Czytaj więcej: 25.05.2014 - VI Niedziela Wielkanocy ROK A

18.05.2014 - V Niedziela Wielkanocna ROK A

J 14,1-12

„W domu Ojca mego jest mieszkań wiele.”

„Ja jestem drogą i prawdą, i życiem.”

W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Jezus oznajmia, że jest jedyną drogą do poznania Boga. Wyraża to słowami: „Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie”. Rzeczywiście tak jest. Zdarza się, że Bóg jest dla nas taki tajemniczy, nieosiągalny. Tymczasem odpowiedzią na wszystkie wątpliwości jest sam Chrystus- Syn Boży, który został zesłany po to, aby nas zbawić. Ale tak naprawdę to nie było jedyne Jego zadanie. Bardzo ważne jest to, że nauczał, że przybliżał Boga ludzkości, że pozwalał tak namacalnie poznać Jego dzieła i cuda. Jezus często podkreślał w swoim nauczaniu, że nic nie czyni bez woli Ojca, że On jest tym, który wszystkiego dokonuje dla chwały Boga.

Czytaj więcej: 18.05.2014 - V Niedziela Wielkanocna ROK A

11.05.2014 - IV Niedziela Wielkanocna ROK A

IV Niedzielę Wielkanocną nazywamy Niedzielą Dobrego Pasterza. Tym razem przesłaliście 2 rozważania, za co CHWAŁA DOBREMU BOGU. Oba publikujemy, niech Słowo Boże w nas owocuje i wzmacnia naszą wiarę. 

Rozważanie 1:

Całą wypowiedź o sobie, jako o dobrym pasterzu, Jezus zaczyna od słów: „Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem.”  I dalej wyjaśnia: „Ja jestem bramą owiec. W ten sposób Pan Jezus chce nam uświadomić, że jest Pasterzem każdego z nas i wszyscy do Niego należymy.

My, jednak często nie zdajemy sobie z tego sprawy lub odrzucamy ten fakt. Na co dzień często nie słuchamy głosu Jezusa. Pośród wielu obowiązków - w szkole, na uczelni czy w pracy, zapominamy o naszym Dobrym Pasterzu. Wokół słyszymy wiele innych głosów. Głos obaw życiowych, lęku, niekiedy strachu, głos własnego interesu lub egoizmu w stosunku do innych. Pośród tego wszystkiego trudno nam usłyszeć głos Jezusa. Dlaczego tak trudno przychodzi nam zaufać Chrystusowi, by postępować według Jego wskazówek? Bóg kocha nas miłością bezgraniczną. Dlaczego więc Mu nie ufamy?

Czytaj więcej: 11.05.2014 - IV Niedziela Wielkanocna ROK A

04.05.2014- III Niedziela Wielkanocna ROK A

Łk 24,13-35

„Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali.”

Może zadziwiać fakt, że uczniowie zmierzający do Emaus nie rozpoznali Pana w towarzyszu drogi. Z przejęciem opowiadali „przybyszowi” o tym, co się działo w ostatnim czasie z Jezusem. Mówili o tych wydarzeniach z pewną dozą smutku, zawodu i powątpiewania. Uderzają mnie te słowa: „Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali”! Czy można im się dziwić? Po tym, co ich spotkało, po tym, co ostatnio przeszli, pewnie byli zmęczeni, roztargnieni, zajęci swoimi sprawami, chcieli wrócić do normalnego życia…

Czytaj więcej: 04.05.2014- III Niedziela Wielkanocna ROK A

13.04.2014 - Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

Mt 21,1-11


Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił, powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka: Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok Jezus z Nazaretu w Galilei”.

W niedzielę Palmową jest wiele okrzyków radości, gałązek oliwnych i płaszczy rozkładanych przez Jezusem jadącym na osiołku. Twarze życzliwe, przyjazne. Lecz już niedługo te same twarze zmienią się. Jakże łatwo jest przejść od śpiewania „Hossanna”, po przerażający ryk tłumów „Ukrzyżuj Go”. Hossanna śpiewali, ponieważ wierzyli w Mesjasza, który przychodzi w imię Pańskie. Krzyczeli „Ukrzyżuj Go”, przekrzykując się wzajemnie, bo tak im kazano. Pojawi się na ich twarzach wrogość, niechęć mieszana z nienawiścią. Taka jest i nasza droga wiary. Jest dobrze, kiedy wszystko układa się pomyślnie w naszym życiu i naszych bliskich, a kiedy pojawi się cierpienie, stawiamy pytanie o to, gdzie jest Bóg. Jesteśmy zgorszeni tym, że Bóg nie potrafi poradzić sobie z ludzką biedą. Pojawiający się cień krzyża wywołuje w sercach wielu paniczne zgorszenie. Uczniowie przestraszeni takim obrotem sprawy, uciekają z miasta. Nie byli przygotowani na Wielki Piątek. Nie chcieli jeszcze umierać. A będąc blisko Jezusa, wszystko mogło się wydarzyć.

 

Czytaj więcej: 13.04.2014 - Niedziela Palmowa czyli Męki Pańskiej

06.04.2014 - V Niedziela Wielkiego Postu ROK A

"Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy choćby i umarł, żyć będzie.’’

Słowa dzisiejszej Ewangelii dają Nam wiele tematów do przemyślenia. Czy ja mimo, że żyje, nie jestem umarły? Jak mówiła bł. Matka Teresa z Kalkuty: człowiek zdrowy może być bliżej śmierci, niż człowiek chory. Chodzi oczywiście o śmierć duchową.

  • Jaki jest mój kontakt z Jezusem?
  • Czy rzeczywiście wierzę, że Jezus oddał swoje życie bym ja mógł żyć na wieki?
  • Czy naprawdę wierzę, że Jezus Zmartwychwstał i żyje wśród Nas? Jest obecny w Sakramentach, w słowach Pisma Świętego  i w każdym człowieku?

    Czytaj więcej: 06.04.2014 - V Niedziela Wielkiego Postu ROK A

30.03.2014 - IV Niedziela Wielkiego Postu ROK A

J 9, 1-41

W dzisiejszych rozważaniach skupmy się na trzech pierwszych zdaniach z fragmentu Ewangelii, odnosząc je do naszego życia.

  • "Jezus przechodząc obok ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia." 

Pierwsze zdanie może nasuwać pytania uderzające w nasz egoizm:

Czy tak jak Jezus zauważyłbym tego człowieka?

Czy w ciągu dnia nie przechodzę obojętnie obok Bezdomnego, Niepełnosprawnego?

Czy dostrzegam również ludzi zranionych duchowo?

Czytaj więcej: 30.03.2014 - IV Niedziela Wielkiego Postu ROK A

23.03.2014 - III Niedziela Wielkiego Postu ROK A

J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42

Fragment opowiada o spotkaniu Jezusa z Samarytanką, w miasteczku Sychar, w najgorętszej porze dnia. Jest to nienajlepszy czas do czerpania wody ze studni. Jednakże to właśnie ten czas zostaje wybrany przez Jezusa na rozmowę z Samarytanką. Kobieta jest zaskoczona. Spodziewała się raczej, że Nieznajomy oddali się prędko widząc kogoś z Samarii. Przecież Żydzi i Samarytanie byli do siebie nieprzyjaźnie nastawieni. Jezus nie zważa jednak na pochodzenie kobiety i rozpoczyna z nią rozmowę.

W Twoim życiu  Bóg również często wybiera nieodpowiedni dla Ciebie czas, Ty nie spodziewasz się Go a On przychodzi. Tylko Ty sam możesz podjąć decyzję, skorzystać z zaproszenia, lub je zignorować.

Czytaj więcej: 23.03.2014 - III Niedziela Wielkiego Postu ROK A

16.03.2014 - II Niedziela Wielkiego Postu ROK A

Mt 17,1-9

"Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło".

Pan Bóg mówi dziś do Ciebie wyjdź, rusz w drogę! Nie daje planu podróży, nie daje ubezpieczenia od upokorzeń, trudów, upadków. Jedyne co daje to gwarancję, ze jeśli pójdziesz za Nim wskaże Ci drogę i zaprowadzi do celu. Nie będzie to droga prosta, czasem usłana cierpieniem. Jednak jeśli tak jak Abraham wysłuchasz rozkazu Pana staniesz się drogowskazem dla innych. I tak jak za nim poszedł Lot tak i ty będziesz prowadzić ludzi do Boga.

Piękne są chwile przebywania w Bożej obecności, tak jak ta na górze Przemienienia. Nie możesz ich jednak zachować  tylko dla siebie. Nie da się tylko trwać na górze. Za św. Piotrem dziękuj Bogu za to doświadczenie i umocniony nim stań się świadkiem Dobrej Nowiny. Słuchaj Pana, idź za Jego głosem i głoś Jego Chwałę.

Czytaj więcej: 16.03.2014 - II Niedziela Wielkiego Postu ROK A

09.03.2014 - I Niedziela Wielkiego Postu ROK A

post

Mt 4,1-11

W homilii na rozpoczęcie tegorocznego Wielkiego Postu Ojciec Święty Franciszek zachęcił nas, aby nasz post nie był tylko formalny. "Prawdziwy post jest wtedy, kiedy narusza nasze bezpieczeństwo i kiedy wypływa z niego korzyść dla innych." - mówił papież. Warto się zastanowić jak ja chcę przeżyć te 40 dni, żeby nie był to po prostu czas przespany. 

Czytaj więcej: 09.03.2014 - I Niedziela Wielkiego Postu ROK A

02.03.2014 - VIII Niedziela Zwykła ROK A

Mt  6,24 - 34 

Każdy chrześcijanin powinien mieć właściwą hierarchię wartości według której postępuje.W dzisiejszym świecie ludzie bardzo dbają o zdrowie, urodę, sukcesy zawodowe i warunki życia. Jednakże te rzeczy, choć niewątpliwie ważne, przemijają. Warto więc skupić się na czymś, co nie ulega zniszczeniu; warto pozyskiwać skarby w Niebie.

Często bywamy zaślepieni promocjami, kupowaniem ubrań; panicznie boimy się utraty pracy. Pochłania nas troska o jutro.

Czytaj więcej: 02.03.2014 - VIII Niedziela Zwykła ROK A

23.02.2014 - VII NIEDZIELA ZWYKŁA

Mt 5,38-48

        W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus zachęca nas, abyśmy nie odpowiadali złem na zło („oko za oko, ząb za ząb”). Mówi nam, abyśmy nie stawali okoniem wobec tych, którzy czynią nam zło, lecz byśmy nadstawili drugi policzek, jeśli zostaniemy uderzeni w pierwszy.

 

Czytaj więcej: 23.02.2014 - VII NIEDZIELA ZWYKŁA

16.02.2014 - VI Niedziela Zwykła ROK A

Mt 5,17-37

Jezus pokazuje, jakie są czyny niegodne człowieka i konsekwencje ich popełniania, czym jest grzech i jak wielkie spustoszenie sieje w sercach ludzi.

Najpierw zwraca uwagę na przestrzeganie przykazań i ich wypełnianie, a następnie na właściwe przekazywanie ich innym ludziom. Jezus nie chce zaprowadzać jakiegoś nowego porządku, po prostu wszystko ma się spełnić zgodnie z Prawem Boskim. Ponadto nawołuje do sprawiedliwego postępowania. W innym wypadku zbawienie nie będzie możliwe. W ostrych słowach Jezus ukazuje wysoką rangę Bożych przykazań - jest to fundament mojej wiary.

Czytaj więcej: 16.02.2014 - VI Niedziela Zwykła ROK A

09.02.2014 - V Niedziela Zwykła ROK A

Ja jestem światłością świata. Kto idzie za Mną, będzie miał światło życia.” brzmi dzisiejszy werset przed Ewangelią i właśnie „światło” jest motywem przewodnim danych nam na ten dzień czytań. Wynika z nich, że my sami nie jesteśmy źródłem światła, nie możemy niczego oświecić, ponieważ nie mamy takiej mocy, musimy się zatem na Kimś oprzeć i tym Kimś jest Bóg. Dopiero po zaufaniu Mu jesteśmy w stanie czynić dobro. Warto pamiętać, aby się tym dobrem dzielić, nie zagarniać go tylko dla siebie, bo wtedy nie przynosi ono owoców. Powinniśmy wyjść do ludzi - nakarmić głodnych, obdarzyć biednych, jak mówi Pierwsze Czytanie i Psalm, aby ci ludzie mogli również poznać łaskę Najwyższego. I chociaż nie będzie to prosta droga, jeśli wiernie przy Nim wytrwamy, On usunie z naszych serc strach, lęk.

 

Czytaj więcej: 09.02.2014 - V Niedziela Zwykła ROK A

02.02.2014 - Święto Ofiarowania Pańskiego

Kiedy nadszedł czas, Maryja z Józefem kierują się w stronę Jerozolimy, do świątyni, Domu Boga. Przynoszą Jahwe swój największy Skarb- umiłowanego Jednorodzonego Syna Jezusa. Co może być piękniejsze od dzielenia się radościami, smutkami, doświadczeniami, sukcesami  z Bogiem?  Aby Ojciec Niebieski BYŁ, nie tylko patrzył z boku, ale naprawdę BYŁ w naszym codziennym życiu, w całości do niego należał?

Święta Rodzina w Przybytku Bożym spotyka Jego „AGENTA”. Duch Święty zapowiedział Symeonowi i spełnił daną mu obietnicę, iż ujrzy Mesjasza. Tak samo do Ciebie mówi dzisiaj, że to Jezus jest prawdziwym światłem: „światłem na oświecenie pogan i chwałę ludu”

Czytaj więcej: 02.02.2014 - Święto Ofiarowania Pańskiego

26.01.2014 - III Niedziela Zwykła - Rok A

„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

„Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi”.

Poniżej nasze kolejne rozważanie niedzielne. Niektórzy zapewne już zauważyli - od zeszłego tygodnia nasze rozważania są bogatsze o piosenkę religijną. Będziemy się starali co tydzień zaproponować Wam coś dobrego z muzyki chrześcijańskiej. Jeśli będziecie mieli jakąś ciekawą propozycję, to proszę o jej przesłanie. 

Życzymy dobrej niedzieli i otwartości na Ducha Świętego w czasie sesji egzaminacyjnej. 

Czytaj więcej: 26.01.2014 - III Niedziela Zwykła - Rok A

26.01.2014 - III Niedziela Zwykła - Rok A (2)

„Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”.

„Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi”.

Dzisiejszy fragment Ewangelii zawiera bardzo ważne kwestie, nad którymi wato się zastanowić i rozważyć w swoim sercu.

Poniżej nasze kolejne rozważanie niedzielne. Niektórzy zapewne już zauważyli - od zeszłego tygodnia nasze rozważania są bogatsze o piosenkę religijną. Będziemy się starali co tydzień zaproponować Wam coś dobrego z muzyki chrześcijańskiej. Jeśli będziecie mieli jakieś propozycje, to proszę o jej przesłanie. 

Życzymy dobrej niedzieli i otwartości na Ducha Świętego w czasie sesji egzaminacyjnej. 

Czytaj więcej: 26.01.2014 - III Niedziela Zwykła - Rok A (2)

19.01.2014 - II Niedziela Zwykła ROK A

„Ja to  ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym.”

J 1,29-34

Jan Chrzciciel daje świadectwo, że spotkał Chrystusa- Tego, nad którym ujrzał „Ducha zstępującego i spoczywającego nad Nim”; Tego, „który chrzci Duchem Świętym”. Zapewnia, że nie znał wcześniej Jezusa, ale przyszedł „chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”.

A ja? Czy daję świadectwo o Chrystusie? Nie mogę milczeć- nikt z nas nie może milczeć i zachowywać swojej wiary gdzieś głęboko w sercu tylko dla siebie, bo ona wtedy nie przyniesie owocu. „Wiara bez uczynków jest martwa” napisał św. Paweł. Zatem wszystkie dary pochodzące od Boga nie są tylko dla mnie, nie są tylko dla mojego dobra i satysfakcji! One są dla wszystkich, Bóg chce byśmy nimi się dzielili. Mamy dzielić się wiarą z innymi.

Czytaj więcej: 19.01.2014 - II Niedziela Zwykła ROK A

12.01.2014 - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

"Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”.

Oto jak na temat fragmentu dzisiejszej Ewangelii wypowiedział się ks. Jan Twardowski:„Chrzest Pana Jezusa nie był sakramentem chrztu świętego, tylko wschodnim zwyczajem obmywania się na znak pokuty.  W posoborowej liturgii przez sakrament chrztu świętego chrześcijanin namaszczony olejem świętym ma jednoczyć się z Chrystusem kapłanem, prorokiem i królem. Podobnie jak kapłan ma ofiarować swoje cierpienie Bogu, jak prorok ma głosić wiarę nie tylko słowem, ale i czynem, jak król ma zapanować nad słabościami.”

Czytaj więcej: 12.01.2014 - NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO

5.01.2014 - II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

Syr 24,1-2.8-12;

Ef 1,3-6,15-18;

J 1,1-18

"Na świecie było Słowo,

a świat stał się przez Nie,

lecz świat Go nie poznał.

Przyszło do swojej własności,

a swoi Go nie przyjęli".

Dzisiejszy fragment Ewangelii może na pierwszy rzut oka wydawać się trudny, ale jednak po wnikliwym zapoznaniu ukazuje całą prawdę naszej wiary. Jest to jeden z najpiękniejszych tekstów zawartych w Piśmie Świętym. Bóg jest Tym, Który wychodzi nam naprzeciw. Bóg jest Stwórcą całego świata i człowieka. Wszystko to stało się za sprawą Słowa. Bóg jest Słowem, Które my dziś możemy poznawać. Często mi się zdarza, że podczas Eucharystii usłyszę słowa, które są dla mnie niczym objawienie, które mnie poruszają i dotykają. To jest właśnie głos Boga, Jego obecność! Poprzez Słowo możemy Boga poznawać, słuchać i odczytywać Jego wolę.

Czytaj więcej: 5.01.2014 - II Niedziela po Narodzeniu Pańskim

IV Niedziela Adwentu ROK A

IV NIEDZIELA ADWENTU ROK A

Mt 1, 18-24

„Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów”.

To już ostatnie dni adwentu- czasu oczekiwania na przyjście Zbawiciela. Być może ten czas był dla mnie bardzo szczególny, może w moim sercu zaszło wiele pozytywnych zmian, były postanowienia poprawy, nawrócenia, przemiany swojego dotychczasowego życia. A może był to czas stracony, bezowocny, zawiodłam się na sobie , na innych? Z tymi myślami, pytaniami, obawami staję dziś przed Panem czytając ten fragment Ewangelii. Jest on bardzo wymowny, bowiem porusza wiele bardzo ważnych kwestii.

Czytaj więcej: IV Niedziela Adwentu ROK A

III Niedziela Adwentu - "GAUDETE" ROK C

"Gaudete in Domino semper" - "weselcie się zawsze w Panu"

Mt 11, 2-11

„Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi.”

Te słowa wypowiada Jezus do uczniów Jana, który wyraził pewną wątpliwość, czy Jezus jest tym, który ma przyjść, czy należy spodziewać się kogoś innego. Jezus wylicza wszystkie cuda, które sprawił, tak naprawdę jest przecież wiele dowodów na Jego autentyczność, że to właśnie On jest Zbawicielem.

Dziś trzecia niedziela Adwentu- oczekujemy wciąż na przyjście Chrystusa, aby On był obecny w naszym codziennym życiu, by nas uzdrawiał. Adwent jest właśnie takim czasem radosnego oczekiwania i okazją, aby zwolnić, zatrzymać się i zastanowić nad własnym życiem, ile dobrego przeżyliśmy, ile doznaliśmy łask od Boga, a nawet nie mieliśmy czasu, aby Mu za to szczerze podziękować, bo przecież nic nie dzieje się za naszą sprawą, wszystko to, co dobrego nas spotyka, to łaski Boże, cuda- jakże często my tego po prostu nie zauważamy!

Czytaj więcej: III Niedziela Adwentu - "GAUDETE" ROK C

II Niedziela Adwentu ROK C - Niepokalane Poczęcie NMP

Maryja - Wybrana przez Boga - Łk 1, 26-38

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny rozważamy fragment Ewangelii Św. Łukasza, w którym Maryja została wybrana na Matkę Boga.

Do swojego planu Bóg wybrał zwyczajną, prostą i nieskazitelną kobietę. Miała on pomóc w realizacji tego niezwykłego Bożego planu. Wielu z nas pewnie nie raz zastanawiało się dlaczego Ona, co w postaci Maryi było takiego niezwykłego, że Bóg właśnie do niej posłał anioła Gabriela z radosną nowiną?  Otóż Maryja była i jest wyjątkową spośród wszystkich kobiet. Mimo młodego wieku, wielu obaw, które zrodziły się w jej głowie po usłyszeniu wiadomości, że ma zostać Matką Boga, nie odmówiła, nie sprzeciwiła się woli Bożej. Bała się, ale nie była przerażona. Wiedziała, że Bóg będzie ją prowadzić tą drogą, którą dla niej wyznaczył, dlatego na koniec Maryja mówi: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa”. Przyjęła to niezwykłe zadanie z pełną świadomością, musiała wiedzieć, że mu podoła.

Czytaj więcej: II Niedziela Adwentu ROK C - Niepokalane Poczęcie NMP

I Niedziela Adwentu - ROK A - "Czuwajcie..."

AdwentI NIEDZIELA ADWENTU, ROK  A

Mt 24,37-44

I znów Adwent… Czas, w którym nie tylko oczekujemy świąt Bożego Narodzenia, ale też czas kiedy zamyślamy się nad powtórnym przyjściem Jezusa przy końcu świata. Przypomina nam o tym dzisiejszy fragment z Ewangelii według św. Mateusza. Słyszymy tu wezwanie, aby „czuwać i być gotowym”.

Czytaj więcej: I Niedziela Adwentu - ROK A - "Czuwajcie..."

XXXIV Niedziela Zwykła ROK C - "Jezu wspomnij na mnie"

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

zakończenie Roku Wiary w Kościele

Łk 23,35-43

„Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie.”

W Uroczystość Chrystusa Króla stykamy się z fragmentem Ewangelii, w którym jest mowa o wyszydzeniu Chrystusa na krzyżu. Może to się wydawać nieco zaskakujące. Przecież Chrystus jest Królem, a mimo tego zgadza się na to wszystko, na te szykany, drwiny, poniżenie! Tak- jest Królem, ale „nie z tego świata”… Co Chrystus chce mi dziś powiedzieć przez swoją postawę? Myślę, że bardzo wiele.

Czytaj więcej: XXXIV Niedziela Zwykła ROK C - "Jezu wspomnij na mnie"

XXXIII Niedziela Zwykła ROK C - "PRZYJDZIE CZAS"

Łk 21, 5-19

Sceny przedstawione w Ewangelii św. Łukasza od razu kojarzą się z zapowiedzią końca świata. Bowiem dla Żydów nie było życia bez Świątyni Jerozolimskiej. Wg nich sam „dom Boży” miał dawać im błogosławieństwo Jahwe, a co za tym idzie poczucie bezpieczeństwa. Wniosek? Sama wiara i zaufanie wobec Boga nie były najważniejsze- tylko Przybytek.

Czytaj więcej: XXXIII Niedziela Zwykła ROK C - "PRZYJDZIE CZAS"

XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C - ŁK 20,27-38

 

„Bóg nie jest [Bogiem] umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją.”

 

Jezus w dzisiejszej Ewangelii dobitnie podkreśla, że ci, którzy żyją w jedności z Bogiem, nigdy nie umierają, ale mają życie wieczne. Stwierdza, że tu na ziemi ludzie żyją na sposób ziemski, wchodzą w różne relacje, natomiast wszyscy, którzy w centrum swego życia mają Boga- dostąpią zbawienia, szczęścia wiecznego, i te wszystkie względy ziemskie stracą na znaczeniu, ponieważ to Bóg jest naszym życiem i celem, do którego mamy dążyć. Wszystko, co ziemskie, przeminie wraz z naszą fizyczną śmiercią, ale najważniejsze jest to, że duch będzie zawsze żywy. Dlatego warto już teraz w ziemskim życiu zabiegać o to, co Boże, aby nasze dusze były gotowe na ujrzenie Boga. Warto już obecnie walczyć o uzdrowienie swej duszy, o jedność z Bogiem, a wtedy będziemy uczestnikami zmartwychwstania.

Panie Jezu, dziękuję Ci za dzisiejsze Słowo, którym mnie umacniasz i wzywasz do nawrócenia- życia z Bogiem na co dzień tak, aby sprawy ziemskie nie pochłaniały mnie całkowicie. Dziękuję Ci za to, że mnie kochasz i pragniesz mojego zbawienia.

XXXI Niedziela Zwykła ROK C - Zacheusz

rozważanie niedzielne

Łk 19,1-10

Tekst dzisiejszej Ewangelii po raz kolejny dobitnie przypomina nam o tym jak bardzo Bóg nas kocha. Nie jesteśmy w stanie pojąć nieskończonego Miłosierdzia Bożego. Bóg troszczy się o całe stworzenie, a o człowieka w szczególności. Święty Łukasz opisuje historię zwierzchnika celników z Jerycha-Zacheusza. Z uwagi na swoją pozycję społeczną nie był lubiany przez rodaków. Gdy Jezus przyszedł do miasta, Zacheusz koniecznie chciał Go spotkać. W tym celu najpierw zmieszał się z tłumem słuchającym Nauczyciela. Ponieważ był niskiego wzrostu nie widział Jezusa. Zatem pobiegł przed siebie i wspiął się na drzewo- sykomorę, aby zobaczyć Pana. Chrystus bowiem miał tamtędy przechodzić. Możemy zadać sobie pytanie. Czy i my na pewno chcemy ujrzeć Jezusa i czy nam zależy na spotkaniu z Nim? Czy robimy wszystko co w naszej mocy, aby spotkać naszego Mistrza tak jak zrobił to Zacheusz, który potrafił pokonać swoje ograniczenia?

Czytaj więcej: XXXI Niedziela Zwykła ROK C - Zacheusz

XXX Niedziela Zwykła ROK C - Faryzeusz i celnik

Rozważania niedzielne

XXX Niedziela Zwykła 

Syr 35,12-14. 16-18; 2Tm 4, 6-9. 16-18; Łk 18,9-14

„Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony,

a kto się uniża, będzie wywyższony”.

Jezus w dzisiejszej Ewangelii opowiada nam przypowieść, w której wskazuje na dwie postawy: faryzeusza i celnika. Zestawia człowieka pysznego z człowiekiem pokornym.

Czytaj więcej: XXX Niedziela Zwykła ROK C - Faryzeusz i celnik

XXIX Niedziela Zwykła - kilka słów o modlitwie

Meditatio

XXIX Niedziela Zwykła

Wj 17, 8-13; 2Tm 3,14 - 4,2; Łk 18, 1-8

„….że zawsze powinni modlić się i nie ustawać”

ZAWSZE może przerażać w dzisiejszej Ewangelii. Przecież nie podpisywaliśmy z Panem Bogiem umowy na czas nieokreślony na modlitwę. Na dodatek nie dostajemy żadnego stałego „wynagrodzenia”. Po co Pan Bóg oczekuje od nas modlitwy i czy można faktycznie ZAWSZE się modlić?

Czytaj więcej: XXIX Niedziela Zwykła - kilka słów o modlitwie

XXVIII Niedziela Zwykła - Jezus uczy nas dziękować

„Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu.”

Jakże pouczająca jest dla nas postawa Samarytanina, który jako jedyny spośród dziesięciu uzdrowionych, dziękuje Bogu za łaskę uzdrowienia. Jezus pochwala jego postawę w słowach: „Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła”.

 

Czytaj więcej: XXVIII Niedziela Zwykła - Jezus uczy nas dziękować

NASZE rozważania Niedzielne- 30.06

Łk 9, 51-62

Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego”.

 

Te słowa Jezusa są bardzo konkretnym nakazem całkowitego oddania się Bogu. Często zadaję sobie pytanie, czy ja całkowicie podążam za Chrystusem, czy nie za bardzo rozpraszam się na sprawy życia doczesnego. Czy nie zmagam się z jakimiś przywiązaniami, zachciankami? Warto nad tym zastanawiać się jak najczęściej. Myślę, że życie chwilami jest naprawdę szalone, wszystko pędzi. Łatwo się w tym wszystkim zatracić. Jeśli decyduję się pójść za Chrystusem, czyli przykładam rękę do pługa, to muszę robić to zdecydowanie. Nie mogę przy tym się rozpraszać i oglądać na sprawy, które nie są aż tak ważne. Jak czytam te słowa Jezusa to mam ochotę naprawdę całkowicie Mu się oddać, zaufać. Kluczem do tego, by tak się stało na pewno są Eucharystia, gorliwa modlitwa, spowiedź, lektura Pisma Świętego i głęboka wiara, ufność w to, że Bóg nigdy mnie nie opuści.

Nadchodzi czas wakacji- czas odpoczynku, oderwania się od nauki i różnych spraw, które pochłaniały mnie przez cały rok. To właśnie odpowiedni czas na zacieśnienie relacji z Bogiem, na codzienną modlitwę, kontemplację, medytację nad Słowem Bożym. Obecność przyrody na pewno będzie w tym pomocna.

Panie Jezu, bądź mi towarzyszem na każdy dzień, zwłaszcza w tym czasie wakacji, abym mogła ściślej złączyć się z Bogiem. Dodaj mi sił do mężnego wyznawania wiary, aby żadne sprawy życia ziemskiego nie rozpraszały mnie, bym mogła słyszeć głos Boga, który codziennie na różne sposoby do mnie przemawia.

Nasze rozważania Niedzielne- Niedziela Palmowa

 DWA ŚWIATY W LUDZKIM SERCU. 

 

Liturgia dzisiejszej Niedzieli wprowadza nas w Wielki Tydzień, który dla chrześcijan jest najświętszym tygodniem przeżywanym w liturgii, dlatego warto, abyśmy z cała powaga weszli w tę liturgię.

 

Czytaj więcej: Nasze rozważania Niedzielne- Niedziela Palmowa

Medytacje nad Słowem Bożym

I wystapił anioł, który do mnie mówił, a przed nim stanał inny anioł, któremu on nakazał: <<Spiesz i powiedz temu młodzieńcowi: Jerozolima pozostanie bez murów, gdyż tak wiele ludzi i zwierzat w niej będzie. Ja będę w niej murem ognistym- wyrocznia Pana- a chwała moja zamieszka pośród niej>>.  Za 2, 7-9.


Czasami wydaje ci się, że ty sam, twoje życie, jest jak ta Jerozolima bez murów? Uznajesz ten stan za beznadziejny? Przecież "być bez murów" to raczej kojarzy nam się ze słabościa, ale na pewno nie z żadnym błogosławieństwem. Jednak i w tym stanie Bóg ma dla ciebie Słowa nadziei. 

Czytaj więcej: Medytacje nad Słowem Bożym

2017  Duszpasterstwo Młodzieży parafii św. Stanisława Kostki w Warszawie   globbers joomla template